Δικαστική δικαίωση ανεμβολίαστης εργαζόμενης στον δήμο Αλμυρού Μαγνησίας – Θα της καταβληθεί το ποσό των 10.730 ευρώ

<span>Δικαστική δικαίωση ανεμβολίαστης εργαζόμενης στον δήμο Αλμυρού Μαγνησίας – Θα της καταβληθεί το ποσό των 10.730 ευρώ</span>

Το ποσό των 10.730,90 ευρώ θα καταβληθεί από τον Δήμο Αλμυρού σε εργαζόμενη, η οποία είχε τεθεί σε αναστολή εργασίας ως μη εμβολιασμένο άτομο, καθώς έγινε δεκτή εν μέρει από το Ειρηνοδικείο Αλμυρού η αγωγή που είχε καταθέσει. Η εργαζόμενη με την αγωγή της ζητούσε αποζημίωση για ηθική βλάβη, από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των προσωπικών της δεδομένων, με την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στο σύστημα «Διαύγεια».

Για την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού έλαβε ομόφωνη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου.

Με την ίδια απόφαση δόθηκε εντολή στον νομικό σύμβουλο να συντάξει, καταθέσει, προσδιορίσει και κοινοποιήσει έφεση κατά της αντιδίκου και της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμυρού (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών), καθώς επίσης να εκδικάσει, καταθέτοντας προτάσεις και κάθε σχετικό έγγραφο, αυτή, όποτε ορισθεί δικάσιμος, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.

Για την εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση ο δήμαρχος Αλμυρού και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαγγέλης Χατζηκυριάκος ενημέρωσε σχετικά τα μέλη της, επισημαίνοντας ότι «στις 3 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκε η αριθ. 46/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, η οποία έκανε δεκτή, εν μέρει, την αγωγή υπαλλήλου».

Στη συνέχεια ανέγνωσε το από 10/11 γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Η υπάλληλος άσκησε την από 19-9-2022 αγωγή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμυρού (διαδικασία περιουσιακών διαφορών) η οποία συζητείται ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου στις 20-1-2023. Με την αγωγή της αιτείται την καταβολή ποσού 19.996,65 ευρώ, που αναλύεται ειδικότερα : α) ποσό 16.006,65 ευρώ ως μισθούς (υπερημερίας θα τους χαρακτήριζα) για το διάστημα που τέθηκε σε αναστολή εργασίας (ως μη εμβολιασμένο άτομο κατ’ άρθρο 206 Ν. 4820/2021) και β) ποσό 3.990 ευρώ, ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των προσωπικών της δεδομένων, με την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στο σύστημα «Διαύγεια».

Εκδόθηκε η αριθ. 46/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού (διαδικασία περιουσιακών διαφορών) η οποία επιδίκασε σε αυτή ποσό 10.730,90 ευρώ, το οποίο κρίθηκε με την απόφαση ως προσωρινά εκτελεστό. Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος -διά του αρμοδίου οργάνου του (Οικονομική Επιτροπή) πρέπει να λάβει απόφαση, αφενός να καταβληθεί στην αντίδικο υπάλληλο το χρηματικό ποσό που η πρωτόδικη απόφαση ορίζει και αφετέρου να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, καθόσον στο άρθρο 72 παρ. 2 εδ. β΄ Ν. 3852/2010 αναφέρεται «προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός συμβιβασμός…» και πρέπει να εξαντλούνται τα ένδικα μέσα».

Πηγή:/karditsastakra.com

Αφήστε ένα σχόλιο