ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

<span>ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ</span>

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

(ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρώτη παρατήρηση που έδειξε ότι η ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού πήρε την ανηφόρα, ταυτόχρονα με την εφαρμογή των μαζικών εμβολιασμών στον πληθυσμό, δημοσιεύτηκε 14 Αυγούστου 2021.

Ήταν αυτή που δείχνει το παρακάτω σύνδεσμος :

Δημοσίευση 14 Αυγούστου 2021.
(Τα στοιχεία προέρχονταν από τα επίσημα δελτία της ΕΛΣΤΑΤ.)

Τον επόμενο μήνα, Σεπτέμβριο του 2021, εμφανίστηκαν και Αγγλικά δημοσιεύματα για υπερβάλλουσα θνησιμότητα στον Αγγλικό πληθυσμό.

Τον Οκτώβριο το ανακοίνωσαν και Γερμανοί, για τον εαυτό τους, ενώ τον Νοέμβριο είδαμε και αμερικάνικα δημοσιεύματα, για τον αμερικάνικο πληθυσμό.

Οπότε, η δική μας δημοσίευση, οπωσδήποτε ήταν ανάμεσα στις πρώτες διεθνώς.

(Αποφεύγω να πω “η πρώτη διεθνώς”, για το ενδεχόμενο μήπως τυχόν δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου κάποια δημοσίευση, πριν από τον Αύγουστο του 2021, αν και κάτι τέτοιο είναι ελάχιστα πιθανό…)

Κατά τους μήνες που ακολούθησαν επικαιροποίησα πολλές φορές την παραπάνω δημοσίευση, πάντα με τα νεώτερα ΕΠΙΣΗΜΑ δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ και πάντα οδηγούσαν το ίδιο αποτέλεσμα: ότι από τις αρχές του 2021 που ξεκίνησαν οι μαζικοί και οριζόντιοι εμβολιασμοί πάνω στον ελληνικό πληθυσμό, ή ολική θνησιμότητα του (από ΟΛΕΣ τις αιτίες θανάτου) άρχισε να αυξάνει, φτάνοντας σε πρωτοφανή επίπεδα!

________________________

Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το 2021 είχε την μεγαλύτερη ολική θνησιμότητα που είδε ποτέ ο ελληνικός πληθυσμός, ενώ και το 2022 είχε την 2η μεγαλύτερη ολική θνησιμότητα, ελάχιστα μικρότερη από εκείνη του 2021.

Ομως, το 2023 η ολική θνησιμότητα έπεσε, φτάνοντας σχεδόν στα προ της “πανδημίας” επίπεδα! (σχήμα 1)

Πως εξηγείται αυτό;

Η απάντηση βρίσκεται αν κοιτάξει κανείς το διάγραμμα των εμβολιασμών στην Ελλάδα!

Θα δει αμέσως ότι τον τελευταίο χρόνο η προσέλευση για εμβολιασμούς έχει σχεδόν μηδενίσει! (σχήμα 2)

Εχουμε πια ΔΙΠΛΗ ένδειξη, ότι οι εμβολιασμοί σχετίζονται με την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, αφού εφ’ ενός όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί ξεκίνησε και η υπερβάλλουσα θνησιμότητα και αφ’ ετέρου όταν σχεδόν μηδένισαν οι εμβολιασμοί σχεδόν μηδένισε και η υπερβάλλουσα θνησιμότητα!

Επρεπε πλέον να βρεθεί αν υπάρχει κάποια ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών.

Ομως, έπρεπε να έχει κανείς αρκετά δεδομένα, για να ερευνήσει αν υπάρχει μία τέτοια συσχέτιση.

Επιτέλους, μετά την δημοσίευση από την ΕΛΣΤΑΤ του δελτίου της 10ης Νοεμβρίου 2023, που είχε τα αποτελέσματα μέχρι και του Σεπτεμβρίου 2023, έχουμε πια αρκετά αποτελέσματα, για να τα επεξεργαστούμε.

__________________________

Η ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

Επειδή η ολική θνησιμότητα κυμαίνεται ευρέως μέσα στη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών, για την ακριβέστερη ανάλυση έχω διαιρέσει την χρονική αυτή περίοδο σε 3μηνα, ξεκινώντας από το 1ο τρίμηνο του 2021 και φτάνοντας ως και το 3ο τρίμηνο του 2023. (Οταν κλείσει το 2023 θα προστεθεί και το τελευταίο τρίμηνο του έτους αυτού.)

Από την λεπτομερή ανάλυση που έκανα, με όλους τους πιθανούς τρόπους, διαπιστώνεται τελικά μία ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ανάμεσα στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα ενός 3μήνου, με τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ αριθμό των δόσεων που έγιναν στον ελληνικό πληθυσμό τους τελευταίους 9 μήνες (δηλαδή το 3μηνο που εξετάζουμε, μαζί με το προηγηθέν 6μηνο).

Ο συντελεστής συσχετίσεως Pearson είναι απροσδόκητα υψηλός και βγαίνει στο: r = 0,91 (!!!)

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συντελεστής συσχέτισης είναι ένας αριθμός που η απόλυτη τιμή του κυμαίνεται από το 0 ως το 1.

– Συντελεστής 0 σημαίνει ΚΑΜΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

– Συντελεστής γύρω στο 0,3-0,4 σημαίνει ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ, που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

– Συντελεστής γύρω στο 0,5-0,7 σημαίνει ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ.

– Συντελεστής άνω του 0,8 σημαίνει ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ.

– Συντελεστή με απόλυτη τιμή 1 σημαίνει ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ.)

_________________________________

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (Σχήμα 3)

Για την καλύτερη οπτική απεικόνιση, έβαλα στο ίδιο διάγραμμα την καμπύλη της θνησιμότητας 3μήνου (κόκκινη γραμμή) και την καμπύλη του συνολικού αριθμού δόσεων τελευταίου 9μηνου (μπλε γραμμή).

Παρατηρούμε ότι οι δύο καμπύλες:

– ξεκινούν ταυτόχρονα (1o τρίμηνο 2021),

– ανέρχονται ταυτόχρονα (2ο και 3ο τρίμηνο 2021),

– ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (4o τρίμηνο 2021),

– πέφτουν ταυτόχρονα, από 1ο τρίμηνο 2022 και μετά.

Γενικά εμφανίζουν παράλληλες αυξομειώσεις, με 2 μόνο εξαιρέσεις! Το 3ο τρίμηνο του 2022 και το 3ο τρίμηνο του 2023, όπου η υπερβάλλουσα θνησιμότητα έκανε μία μικρή ανάκαμψη, χωρίς όμως να επηρεαστεί αισθητά η εικόνα της συμπόρευσης των δύο καμπυλών. Αυτό αντικατοπρίζεται στον πολύ υψηλό δείκτη συσχέτισης.

___________________________________

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

1) ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 3μήνου, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 3μήνου (Σχήμα 4)

Η συσχέτιση που εμφανίζεται σε αυτήν την περίπτωση, είναι μεν ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, με ένα Συντελεστή Συσχέτισης r = 0,69 αλλά πάντως είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη του 9μηνου.

Θα μπορούσε να σημαίνει ότι η επίδραση των εμβολίων στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα δεν εξαντλείται μέσα στο ίδιο 3μηνο από τον εμβολιασμό, αλλά εκτείνεται και πολύ πέρα από το 3μηνο…

2) ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 3μήνου, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 6μήνου (Σχήμα 5)

Η συσχέτιση που εμφανίζεται σε αυτήν την περίπτωση, είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, με ένα Συντελεστή Συσχέτισης r = 0,83.

Θα μπορούσε να σημαίνει ότι η κύρια επίδραση των εμβολίων επί της υπερβάλλουσας θνησιμότητας σχετίζεται εξαιρετικά καλά με τις δόσεις που έπεσαν στον πληθυσμό το τελευταίο 6μηνο.

3) ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 3μήνου, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 12μήνου (Σχήμα 6)

Εδώ η συσχέτιση είναι πολύ υψηλή, αγγίζοντας σχεδόν τα επίπεδα της συσχέτισης με τισ δόσεις του 9μηνου, με r = 0,89.

Θα μπορούσε να σημαίνει ότι ακόμη και ένα 12μηνο μετά από κάθε δόση υπάρχει σοβαρότατη επίδραση στην ολική θνησιμότητα, αν και αυτή απεικονίζεται λίγο πιο πιστά στο 9μηνο!

Πιθανόν, σε μερικούς μήνες, που θα έχουμε ακόμη περρισσότερα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ανάλυση ανά μήνα, ίσως τότε φανεί ότι η πιο επικίνδυνη περίοδος είναι κάπου ανάμεσα σε 9 και σε 12 μήνες μετά από κάθε δόση.

_____________________________________________

ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

Υπάρχουν δύο πιθανότητες:

α) Τυχαία διακύμανση, που δεν θα συνεχιστεί (αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή)

β) Ισως βρισκόμαστε στην αρχή της εμφάνισης των ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ συνεπειών των “εμβολίων”, που κάπου τώρα ξεκινούν. Ας ελπίσουμε να μην επαληθευτεί κάτι τέτοιο. Πάντως ως τώρα έχουμε μιλήσει μόνο για τις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ συνέπειες τους, γιατί ακόμη μόνο αυτές έχουμε δει…

___________________________________________

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αποδεδειγμένη συσχέτιση δύο φαινομένων (ακόμη και αν είναι ισχυρότατη, όπως εδώ), δεν σημαίνει πάντοτε ότι υπάρχει και αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ τους. Κάποιες φορές μπορεί να υποκρύπτεται κάποια άλλη μεταβλητή, που δεν είναι ορατή εκ πρώτης όψεως και που αποτελεί κοινό αιτιολογικό παράγοντα και για τα δύο.

Βέβαια, εδώ είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς έναν άλλο παράγοντα, που να προκαλεί ταυτόχρονη άνοδο και κάθοδο των δύο καμπυλών και που να προκαλεί πυροδότηση της θνησιμότητας από ΟΛΕΣ τις αιτίες θανάτου.

Αφήστε ένα σχόλιο