Οι επιπτώσεις της Ταξινομίας στη δόμηση

<span>Οι επιπτώσεις της Ταξινομίας στη δόμηση</span>

Ώπως ήδη είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε τον Δεκέμβριο του 2019 τους στόχους στα πλαίσια του προγράμματος Green Deal, γιά μιά Ευρώπη μηδενικών ρύπων, ως το έτος 2050. Το πρώτο σκαλί γιά την υλοποίηση του προγράμματος Green Deal, αποτελεί ο στόχος μείωσης των ρυπογόνων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι και 55% κάτω από τις τιμές των ρύπων των ίδιων αερίων το έτος 1980. Φιλόδοξος στόχος, γιά την επίτευξη του οποίου απαιτείται μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ… Πολλές από αυτές τις επενδύσεις υποστηρίζονται οικονομικοτεχνικά…

Περισσότερα