Ψηφιακές ταυτότητες: Το κόστος της ευκολίας

<span>Ψηφιακές ταυτότητες: Το κόστος της ευκολίας</span>

Ψηφιακές ταυτότητες: Το κόστος της ευκολίας

 

 

Το βίντεο περιγράφει τι είναι οι ψηφιακές ταυτότητες και πώς λειτουργούν. Επισημαίνει ότι αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων εκτός του ελέγχου του πολίτη, δίνοντας μεγάλη εξουσία σε κυβερνήσεις και εταιρείες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αναμένεται παγκόσμια εφαρμογή τους έως το 2025. Παρόλο που υποστηρίζεται ότι θα διευκολύνουν τη ζωή μας, εγείρονται σοβαροί κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα και την ελευθερία μας. Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας για παρακολούθηση όπως το Σύστημα Σένγκεν, μπορεί να οδηγήσει σε ολοκληρωτικό καθεστώς ελέγχου των πολιτών.

————–

Πηγές

► Digital ID Part of UN SDGs: https://unctad.org/meeting/digital-id…

► WEF and UN Sign Strategic Partnership: https://www.weforum.org/press/2019/06…

► World Bank ID4D Initiative: https://id4d.worldbank.org/

► FATF Digital ID Standards: https://www.fatf-gafi.org/en/publicat…

► UN Digital Strategy 2022-2025 Full Document: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digitalstrategy.undp.org/docu…

► McKinsey Digital ID 2019 Study: https://www.mckinsey.com/capabilities…

► Improving Digital Identity Act USA: https://www.congress.gov/bill/117th-c…

► European Digital ID Wallet: https://commission.europa.eu/strategy…

► Digital ID Legislation UK: https://www.gov.uk/government/news/ne…

 

Leave a Comment