Δείτε το βίντεο “ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: Ερμηνεύοντας τα ανεξήγητα” στο YouTube

<span>Δείτε το βίντεο “ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: Ερμηνεύοντας τα ανεξήγητα” στο YouTube</span>

Ο εξαιρετικός ομιλητής με διεθνή προβολή  καθηγητής Ηλίας  Μαργιολάκος  ισχυρίζεται ότι « Δεν υπάρχουν χαρισματικοί λαοί  αλλά  χαρισματικοί τόποι,  όπως ο ελλαδικός, λόγω του ιδιαίτερα ευνοϊκού κλίματος και  μορφολογίας του εδάφους» και χαρακτηρίζει το Αιγαίο πέλαγος, που γέννησε τον ελληνικό Πολιτισμό  ως ‘«μοναδικό στον πλανήτη».

Συνοψίζει όλες τις κλιματικές και γεωλογικές μεταβολές στον Ελλαδικό χώρο εδώ και 18000 χρόνια, με εικόνες και ερμηνεύει τις αλήθειες και την τεράστια πηγή γνώσης της πρώιμης ανθρώπινης ιστορίας που είναι η μυθολογία μας, με  μοναδικό τρόπο.

 

Αφήστε ένα σχόλιο