Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

<span>Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ</span>

της Ρούλας Γιατρά Ο Αριστοτέλης λέει: ο καθένας μπορεί να θυμώσει, αυτό είναι εύκολο. Αλλά να θυμώνεις με το σωστό άτομο και στο σωστό βαθμό και τη σωστή στιγμή και για τον σωστό σκοπό και με τον σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι στη δύναμη του καθενός. Δεν είναι εύκολο. Ο θυμός είναι χρήσιμο, απαραίτητο και αποδεκτό συναίσθημα. Στα παιδιά υπάρχουν κάποιες μέρες, όπου τίποτα δεν πηγαίνει καλά, αλλά για κάποια παιδιά, ο θυμός και τα ξεσπάσματα του θυμού είναι καθημερινότητα. Κάποιες φορές ο θυμός του παιδιού γίνεται ανεξέλεγκτος, σε τέτοιο…

Περισσότερα