Δύο νέα έργα για την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας με χρηματοδότηση 1,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020

<span>Δύο νέα έργα  για την αποκατάσταση του   Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας  με χρηματοδότηση 1,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020</span>

Ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή δύο  νέων συμβάσεων, με τις οποίες  ενεργοποιείται πλήρως το έργο αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτης  αποκατάστασης  και  συντήρησης που έχουν εκπονηθεί. Πρόκειται για νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1,86 εκατομμυρίου ευρώ  με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, που αφορούν σε:

-«Παροχή Υπηρεσιών για «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο»» προϋπολογισμού 1.610.351,35 ευρώ και

-Παροχή υπηρεσιών «Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος Μεταφορές όγκων μαρμάρων και πωρολίθου»  προϋπολογισμού 250.395,68 ευρώ.

Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης των έργων είναι η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

«Σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, προχωράμε με στρατηγική, σχέδιο και απρόσκοπτη χρηματοδότηση στην αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου της Λάρισας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με τη χρηματοδοτική στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας δίνουμε τη δυνατότητα της συνεχούς, ομαλής ροής εργασιών στους αρχαιολόγους που εργάζονται  για την αποκατάσταση του Θεάτρου,  ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που  έχει τεθεί, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης στα  τέλη του 2023. Ο πολιτισμός είναι βαθιά αναπτυξιακό εργαλείο με οφέλη που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας. Τα μνημεία οφείλουμε να τα αποδίδουμε λειτουργικά  στους πολίτες και  στους επισκέπτες,  γιατί μόνο έτσι προστατεύονται,  όταν εντάσσονται στην καθημερινότητα και οι άνθρωποι τα αγαπούν και τα σέβονται» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Τα νέα έργα

1.«Παροχή Υπηρεσιών για «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο»».

Το έργο περιλαμβάνει την  τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του σκηνικού οικοδομήματος, την  παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωμάτων καθώς και την επεξεργασία των αντιγράφων τους σε ηλεκτρονικό παντογράφο (διαμόρφωση 90 πώρινων και 93 μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωμάτων) για τις ανάγκες της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες τρισδιάστατης ψηφιοποίησης του σκηνικού οικοδομήματος στο σύνολό του με τεχνικές τρισδιάστατης σάρωσης και φωτογραμμετρικών μεθόδων με στόχο την εύρεση της βέλτιστης θέσης τόσο των ήδη ταυτισμένων αρχιτεκτονικών μελών, αλλά και των νέων, όπως προκύπτει από την εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης του Σκηνικού Οικοδομήματος του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Α’ Φάση.

Σε πρώτη φάση θα παραχθεί το τρισδιάστατο μοντέλο του σκηνικού οικοδομήματος με τα in situ μέλη του και σε δεύτερη φάση θα παραχθούν σε τρισδιάστατη μορφή τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη του που βρίσκονται στο χώρο του λόφου και προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση του μνημείου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παραγωγής σε 3D των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών μελών, ο ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες τρισδιάστατης ψηφιακής αποκατάστασης ενός εκάστου μέλους που πρόκειται να συμπληρωθεί, όπως αυτό προβλέπεται, με αποτέλεσμα την δημιουργία του τελικού μοντέλου ενός εκάστου αρχιτεκτονικού μέλους.

Ο αναλυτικός κατάλογος των νέων μελών και συμπληρωμάτων περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

2.«Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος Μεταφορές όγκων μαρμάρων και πωρολίθου»:

Το έργο περιλαμβάνει:  μεταφορές όγκων φαιόγκριζου μαρμάρου και πωρολίθου στο εργοτάξιο του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας και την ενοικίαση τουλάχιστον δύο γερανοφόρων οχημάτων με χειριστές, για την ανύψωση, μετακίνηση και τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου.

Το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας κατασκευάστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα π.χ. και αποτελεί εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της αποκατάστασής του με το συγχρηματοδοτούμενο μέσω του ΕΣΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’», προβλέπεται μεταξύ άλλων  η αποκατάσταση του σκηνικού του οικοδομήματος με την τοποθέτηση νέων αρχιτεκτονικών μελών και τη συμπλήρωση θραυσμένων αρχαίων μελών με νέο υλικό. Τα υλικά – φαιόγκριζο μάρμαρο και πωρόλιθος – θα έχουν παρόμοιες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες με αυτά του μνημείου. Η γεωμετρική μορφή, οι διαστάσεις και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των νέων μελών και των συμπληρωμάτων, θα προκύψουν έπειτα από σάρωση όλων των επιφανειών με laser scanner και τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων για το κάθε ένα. Τα νέα μέλη και συμπληρώματα θα προκύψουν από την επεξεργασία των όγκων μαρμάρου και πωρόλιθου, σε παντογράφο υψηλής ακρίβειας.

Αφήστε ένα σχόλιο